Fazilet Neşriyat

Hakkımızda

Fazilet Neşriyat, kurulduğu 1969 yılından bu yana yayıncılık ve matbaa sektöründe ortaya koyduğu performans ile kalitesini ve başarısını ispatlamış, sadece Türkiye'ye değil, tüm dünya ülkelerine, ve hatta en ücra noktalara kadar hizmet verme gayretiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Devamı... »

Fazilet Neşriyat

Fazilet Takvimi

Fazilet Takvimi, Ehl-i Sünnet kıstaslarına uygun geniş muhteviyatı, güvenilir vakit hesaplarıyla okuyucularının ihtiyaçlarına cevap verecek mâhiyette hazırlanır. Takvim denilince hemen vakit, vakit denilince edâ ve îfâsı zamana bağlı ibâdet ve mükellefiyetlerimiz akla gelir. Bu cihetten çok mühimdir.

Sitesine Git »

Fazilet Neşriyat

Kitap Satış Hizmetleri

Seçkin kitap severler için belirlediğimiz ve tavsiye ettiğimiz birbirinden mühim kitapları camlicakitap.com'da bulabilirsiniz. Her gün çıkan binlerce eser arasından sizlerin ve ailenizin gönül rahatlığıyla okuyabileceği, dinimize ve örfümüze aykırı olmayan, seviyeli eserleri seçerek istifadenize sunuyoruz.

Sitesine Git »

Hakkımızda

Fazilet Neşriyat, 1969 yılından bu yana yayıncılık sektöründe ortaya koyduğu performans ile kalitesini ve başarısını çalışmalarıyla ispatlamış, sadece Türkiye değil, tüm dünya ülkelerine, en ücra noktalara kadar hizmet verme gayretindedir.

Türkiye'nin en büyük takvim üreticisi ünvanını "Fazilet Takvimi" ile yıllardır büyük bir sürurla taşıyan Fazilet Neşriyat, duvar, masa, cep takvimleri, duvar kartonları, ticari ve çizgili ajanda çeşitleri, özel ve standart Ramazan imsakiyeleri, broşürler, el ilanları, kitapçıklar gibi çeşitleriyle her türlü baskı işlerini icra etmektedir.

Grafik departmanımız, istenilen kriterlere uygun, profesyonel çalışmaları müşterilerimizin beğenisine sunmaktadır.

Maksadımız, müşterilerimizin isteklerini en güzel biçimde tasarlayıp, hitap ettiği kitleye en uygun ürünler hazırlamaktır.


KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ, İŞLENMESİ VE KORUNMASINA YÖNELİK BİLGİLENDİRME FORMU

Fazilet Neşriyat Ve Tic. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan amaç ve kapsam dâhilinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düzenlemeleri ve ilgili diğer sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Veriler;

Fazilet Neşriyat Ve Tic. A.Ş. tarafından işlenen kişisel verileriniz verilen eğitim hizmetlerine bağlı olarak çağrı merkezi, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı yada elektronik olarak toplanmaktadır. Ayrıca Fazilet Neşriyat Ve Tic. A.Ş.’nin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda da kişisel verileriniz toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz, Fazilet Neşriyat Ve Tic. A.Ş. tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Genel kişisel verileriniz: ad, soyad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verilerinizi, müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verilerinizi; anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimlerinizi; otoparkı kullanmanız halinde araç plaka bilginizi, şirketimizde mevzuat gereği, ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerinizi, Fazilet Neşriyat Ve Tic. A.Ş.’ye ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz, IP adresi, çerez ve sair kişisel verileriniz, iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verilerinizi kapsamakta olup Fazilet Neşriyat Ve Tic. A.Ş. tarafından 2. Maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte ve 3. Maddede belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 1. İşleme Amaçları;

Kişisel verileriniz, Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde bunları işin uzmanları ile paylaşmak, kurumumuz hakkında bilgilendirme amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak, kurumumuza personel alımı için gerekli olan süreçlerde kullanmak, mağaza ve kültür merkezlerinde fatura kesiminde kullanmak ve ihtiyaç duyulduğunda sizinle irtibat kurmak, iletişim alanında şirketimizle ilgili haber, gelişme ve bilgilendirme amaçlı dijital ve basılı ortamlarda kullanmak araştırma ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarımı;

KVK Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi 2. Bölüm’de yer alan amaçlar doğrultusunda; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri, bankalar, sandıklar, vakıflar; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; grup şirketlerimiz; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere aktarabiliriz.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi;

Kişisel verileriniz; 2. Bölüm’de belirtilen amaçlarla; Fazilet Neşriyat Ve Tic. A.Ş. bünyesinde yer alan işyerlerine gelişiniz esnasında ve/veya öncesinde ve/veya sonrasında; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telefon, sms, mms vb. telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi üzerinden online olarak, özel sigorta şirketinden yararlanma halinde paylaşılan kayıtlardan, kendinizin iletmesi halinde, gönderdiğiniz e-postalar, çağrı merkezi arama kayıtları, internet sitesi, sözlü, basılı ve benzeri kanallar aracılığıyla toplanmakta ve fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu md. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız;

Kişisel verilerinizin Fazilet Neşriyat Ve Tic. A.Ş. Veri Sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde KVK Kanunu’nun 11. maddesi gereği, aşağıda yer alan “KVK Kanunu Başvuru Formu”nu doldurup hizmet almış olduğunuz şirket adresine elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atarak yahut yine güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir “Word veya PDF” uzantılı dosyayı [email protected] adresine e-posta ile göndererek herhangi bir kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme, işlenme amaçlarını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişi/kurum ve/veya kuruluşa aktarılmış olması durumunda bu kişileri/kurum ve/veya kuruluşları öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini/güncellenmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Fazilet Neşriyat Ve Tic. A.Ş.’nin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme, kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

 1. KVK Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller;

KVK Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın aşağıda belirtilen Kişisel verileriniz işlenebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Fazilet Neşriyat Ve Tic. A.Ş.’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 1. Veri Güvenliği;
Fazilet Neşriyat Ve Tic. A.Ş. kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU FORMU

Hizmetler

Takvim Hizmetleri

Takvimlerimiz Türkiye haricinde yaklaşık 88 ülke için hazırlanmıştır. Türkçe başta olmak üzere, İngilizce, Almanca, Hollandaca, Arnavutça, Azerice, Kazakça, Kırgızca dillerinde de basılmaktadır. Zengin takvim ve ajanda çeşitleriyle bütün dünyaya hitap eden müessesemiz toplam 88 ülkede 3700 şehre hitap eden namaz vakitleri portföyü ile dünya Müslümanları için mühim bir hizmet îfâ etmektedir.

Yayın Hizmetleri

Fazilet Neşriyat yayınladığı Türkçe, Osmanlıca ve Arapça eserlerle mühim bir boşluğu doldurmaktadır. Seçkin bir heyet tarafından zarurî dinî vecibe ve hükümlere yönelik büyük bir titizlikle hazırlanan eserlerlerin yanısıra, ehl-i sünnet akaidine uygun olduğu tespit edilen kitapları seçerek sizlerin istifadesine sunmakta ve bütün dünya genelinde hizmet verme gayretindedir.

İletişim

Aşağıdaki iletişim formunu doldurarak tenkitlerinizi, tavsiyelerinizi ve düşüncelerinizi gönderebilirsiniz.


Soru, Görüş ve Tavsiyeleriniz Bizim İçin Değerli..

Bize Mesaj Yazmak İçin Tıklayınız.