Previous Page  6 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 62 Next Page
Page Background

4

Fazilet Yayın Kataloğu

Ehl-i Sünnet mezhebini ve

itikadını ehlinden öğrenip

inandıktan sonra, kötü huy ve

ahlâklardan sakınacak, güzel

ahlâk ile ahlâklanacak kadar

ilim sahibi olmak erkek, kadın

bütün Müslümanlara lazımdır.

Önce Ehl-i sünnet îtikâdını,

inancını, sonra amel

bilgilerini, sonra ahlâk ilmini,

daha sonra da alışveriş

vb. muâmelât bilgilerini

öğrenmelidir. Bu bilgilere

“İlmihal” denir. Bunları bilmek

herkese farz-ı ayındır.

Her Müslüman

Kadın ve Erkeğin

Bilmesi Farz-ı Ayın

Olan Bilgiler

İLMİHAL, HANEFÎ (TÜRKÇE)

..........................................

192 Sayfa

14x19,5 cm

İLMİHAL, ŞÂFİÎ (TÜRKÇE)

......................................

110 Sayfa

13,5x19,5 cm

İLMİHALLER