Previous Page  12 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 62 Next Page
Page Background

10

Fazilet Yayın Kataloğu

KUR’AN-I KERİM

107 Defa Yazılan Kur’an-ı Kerim Hattı

Meşhur Hattat Kayışzâde Hafız Osman Efendi,

Burdur’ludur. Hafızlığını bitirdikten sonra İstanbul’a

gelip ilim tahsil etmiş, Kazasker Mustafa İzzet

Efendi’den sülüs ve celi hattını öğrenip icazet

almıştır. Hayatını Kur’ân-ı Kerîm yazmaya

vakfederek yüz altı nüsha Mushaf-ı Şerîf yazmaya

muvaffak olmuş, yüz yedinci nüshayı yazarken vefat

etmiştir. Rahmetullâhi aleyh. (1894)

En Kolay Hafızlık Usulü “Berkenar”

Hafız Osman, Mushaf-ı Şerîfi âyet-berkenar diye

tabir edilen bir tertip ile yazmıştır. Yani, her sayfayı

ayet ile başlatıp yine ayet ile yani ayeti bölüp

diğer sayfaya geçirmeden bitirmiştir. Kur’ân-ı

Kerîm’i ezberlemekte hafızlara kolaylık sağladığı

için Mushaf-ı Huffâz da denilmiştir. Günümüzdeki

mushaflar bu usul ile yazılmakta ve basılmaktadır.

Büyük Bir İtina ile Hazırlanan Tıpkıbasım

Fazilet Neşriyat tarafından, Kayışzâde Hafız Osman

hattı Mushaf-ı Şerîf’i orjinal nüshasından tıpkıbasım

olarak yayına hazırlanmış, başta tertip, tezhib, baskı

ve cilt olmak üzere her aşamada büyük bir itina

gösterilmiştir.